Olle Jo Design arbetar i huvudsak med att utveckla uppdragsgivares möjligheter på marknaden genom formgivning och produktion av grafiska identiteter, annonser, websidor, trycksaker, böcker, förpackningar, utställningar m.m. Högsta möjliga kvalitet utifrån givna förutsättningar är vårt motto och som vi förhoppningsvis ibland uppnår.

 

Om Olle Jo
Växte upp på ett bårvarv. Designade och byggde egna båtar tillsammans med resten familjen innan flytt till Stockholm för att starta Olle jo Design. Växlade mellan design och segling på professionell nivå under 10 år. Arbetade sedan under 8 år som art director på Welinder reklambyrå för att sedan återgå till Olle Jo Design.

 

Seglingskarriär
Svensk Mästare vid 10 års ålder. Flerfaldig Svensk Mästare, Europamästare och Världsmästare
i olika klasser. Olympier och Americas Cup rorsman. Vinnare av Audi Dragon Cup 2011.
Olle Jo Design mainly deals with development of clients market communication thrue the design and production of visual identities, advertising, websites, printed matter, books, packaging, etc. Greatest possible quality from given circumstances is always our goal and what we hopefully can deliver most of the time.

 

About Olle Jo
Grew up in a boatyard. Designed and built yachts together with the rest of the family before moving to Stockholm to start up Olle Jo Design. Divided time between design and professional sailing for 10 years. Then worked as Art Director on Stockholm based communication agency Welinder for 8 years before moving back to Olle Jo Design.

 

Sailing career
Swedish Champion at the age of 10. Multiple Swedish Champion, European Champion and World Champion in different classes. Olympic sailor and Americas Cup helmsman. Winner of the 2011 Audi Dragon Cup.